Računovodstvo Ekotes

Dolgoletne izkušnje pri vodenju računovodstva in svetovanju podjetnikom

O nas

Smo majhen računovodski servis z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju računovodstva in svetovanju podjetnikom. S poslovanjem smo pričeli leta 1992 in si v tem času pridobili veliko znanja, ki ga delimo z Vami in Vam tako pomagamo pri uspešnem poslovanju. Redno se izobražujemo na področju računovodstva, davkov, financ in poslovanja.

Za stranke lahko prevzamemo delno ali celotno knjiženje dokumentov. Nudimo pa jim tudi svetovanje in analizo poslovanja ter jih obveščamo o novostih z davčnega in finančnega področja.

Storitve nudimo predvsem majhnim in mikro podjetjem (d.o.o., d.n.o.), samostojnim podjetnikom, društvom in tudi fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost (obrtnikom, zdravnikom,...).

Od leta 1999 pri delu uporabljamo informacijski sistem Pantheon. V delo z informacijskim sistemom Pantheon vas tudi uvedemo in uredimo osnovne nastavitve programa.

Načini dela: na našem sedežu, na sedežu stranke, na daljavo.

Glede obsega storitev se dogovorimo z vsako stranko individualno glede na njene potrebe in želje. Stranke običajno same kreirajo in evidentirajo izvirne knjigovodske listine (izdani in prejeti računi, potni nalogi, blagajna,…), v računovodskem servisu pa poskrbimo za pravilnost knjiženja in nadaljnjo obdelavo podatkov ter izdelavo potrebnih poročil.

Zakaj izbrati nas:

 • osebni pristop in prilagodljivost

 • storitve po meri posamezne stranke

 • zanesljivost in strokovnost

 • pravočasna in kvalitetna izvedba storitev

 • popolna varnost in tajnost podatkov

 • tekoče spremljanje zakonodaje

 • uporaba sodobne informacijske tehnologije

 • obveščanje o zakonskih spremembah in drugih novostih pomembnih za Vaše poslovanje

 • s strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo

Računovodske in knjigovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige in dnevnika glavne knjige

 • vodenje blagajne

 • vodenje evidence kupcev in dobaviteljev

 • vodenje evidence osnovnih sredstev

 • vodenje stroškov in prihodkov ter knjiženje maloprodaje

 • obračun DDV

 • obračun plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu ter ostalih osebnih dohodkov

 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca

 • obračun obresti in izdelava IOP obrazca

 • izdelava zaključnega računa

 • izdelava zaključnih poročil (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike, izkaz poslovnega izida,...)

 • izdelava medletnih in zaključnih bilanc stanja in uspeha

 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil

Dodatne storitve:

 • urejanje kadrovskih zadev (prijava in odjava zaposlenih, pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe,...)

 • finančni posli (elektronsko bančništvo - plačilo računov, izplačilo plač,...)

 • uvajanje v delo z informacijskim sistemom Pantheon in ureditev osnovnih nastavitev programa

Finančno in poslovno svetovanje:

 • izdelava analize poslovanja

 • izdelava investicijskega elaborata

 • izdelava poslovnega načrta

 • priprava kompenzacij

Davčno svetovanje:

 • optimizacija davčne bilance

 • preventivni davčni pregled

Galerija slik

Kontakt

Informacije

Ekotes d.o.o.

Industrijska cesta 7

Nova Gorica,  5000

Pridobite navodila

Delovni čas

Ponedeljek 08:00 - 16:00

Torek 08:00 - 16:00

Sreda 08:00 - 16:00

Četrtek 08:00 - 16:00

Petek 08:00 - 16:00

Pišite nam